Bli medlem

För att bli medlem, sätt in 200 kr på BankGiro 5470-1248. Ange namn, adress och e-post. Som medlem får du följande:

  • Tidskriften På Ljungen tre till fyra gånger per år.
    Skriften innehåller information om vad vi sysslar med i Calluna samt artiklar författade av såväl oss själva som andra medlemmar eller allmänt intresserade. Artiklarna handlar främst om livet, kulturen och naturen “På Ljungen” i forna dagar.
  • Två till tre möten med föredrag, information och bildvisning.
  • Du stödjer vårt arbete med information och kunskapsspridande, vilket ger föreningen möjlighet att hävda sig i samband med olika samhälls- och kommunala frågor.