Kulturpenning

För elfte gången har Kulturföreningen Calluna delat ut sin Kulturpenning.

Föreningen har delat ut Kulturpenningen för år 2006 i Håslövs kyrka söndagen 3:e juni i samband med en körkonsert vid 300 års minnet av Carl von Linnés födelse.
Priset tilldelades musikern o körledaren Peter Sjunnesson för hans stora kunskaper, engagemand och idérikedom som gjort kör- och musiklivet i Höllvikens församling till en levande och utåtriktad del av den kyrkliga verksamheten.Ett pris som uppskattades av de medverkande och kyrkobesökarna genom stort bifall.

Etiketter: 

Styrelsen har beslutat att tilldela Ingegerd Hansson Ängsåkra gård Hötofta 2007 Kulturpenning för hennes stimulerande och stora arbete med att bevara de gamla traditionerna kring skånskt yllebroderi. Hon har också genom egna mönster försökt att varsamt ge yllebroderiet en ny plattform som även stimulerar unga människor att ägna sig åt detta gamla hantverk.Kulturpenningen är 6000 kronor samt plakett.


Yllebroderi

 

Etiketter: 

Vi har beslutat att tilldela Brita Gustafsson vid Vellinge musikskola föreningens Kulturpenning för 2008 med följande motivering:

Brita, som med outtröttlig energi arbetar med musik och sång, utgör en inspirationskälla för alla i hennes grupper. Med sitt glada väsen ger hon alla,både stora och små inspiration genom uppmuntran att arbeta vidare inom sina respektive område. Kulturpenningen består av check 6000 kronor samt plakett.

Etiketter: 

Kulturföreningen Callunas Kulturpenning 2010 har tilldelats Bibliotekets vänner i Höllviken samt Bibliotekets vänner i Skanör o Falsterbo.

Etiketter: 

Kulturpenningen 2009 tilldelades Livbåtsroddarlaget

Etiketter: 

Callunas Kulturpenning 2011 tilldelades Kajsa Murmark vid Kämpinge gymnastiksförening evenemang “Julhoppet” i Kämpingehallen den 4 december 2011. Plakett och check på 6000 kronor.


Ingemar delar ut priset till Kajsa Murmark.

 

Etiketter: 

Kulturföreningen Calluna har beslutat att tilldela Karin Persson vid Falsterbo fågelstation årets Kulturpenning för hennes utomordentliga ideella insatser i arbetet med att skapa kunskap och levandegöra vad fågelstationen betyder till de tusentals besökare som kommer varje år. Kulturpenningen utdelas vid föreningens årsmöte den 15 april Ljungkyrkan i Höllviken. Vi börjar klockan 19:00 och Karin kommer att berätta lite om verksamheten.

Etiketter: 

Föreningen har beslutat tilldela Pehr Sjöstrand i Skanör årets Kulturpenning för hans arbete med film och video som har gett oss värdefulla kunskaper om historiska miljöer kring Falsterbonäset.

Utdelningen, en check på 6000 kr samt diplom sker på föreningens årsmöte den 28 april  i Ljungkyrkan i Höllviken.

Pehr Sjöstrand
Pehr Sjöstrand 2015

 

Etiketter: 

Som under många år gjort ett storartat arbete genom information om Måkläppen och dess föränderlighet, samt för det skydd av sälar som är en stor del av det ideella arbete föreningen bedriver. En kulturinsats av stora mått.

Etiketter: 

Styrelsen för Kulturföreningen Calluna har beslutat ge föreningens Kulturpenning för 2017 till kyrkoherde Richard Aspegren för att han berikat Skanör-Falsterbo församlings verksamhet med kulturarrangemang som dessutom i flera fall alla på Näset getts tillfälle ta del av. Utdelningen sker på föreningens årsmöte torsdagen den 20 april Ljungkyrkan i Höllviken kl 18:30.

Etiketter: 

Sidor