månadsarkiv: mars 2017

Richard Aspegren får Callunas Kulturpenning 2017!

Styrelsen för Kulturföreningen Calluna har beslutat ge föreningens
Kulturpenning för 2017 till kyrkoherde Richard Aspegren för att han berikat Skanör-Falsterbo församlings verksamhet med kulturarrangemang som dessutom i flera fall alla på Näset getts tillfälle ta del av. Utdelningen sker på föreningens årsmöte torsdagen den 20 april Ljungkyrkan i Höllviken kl 18:30.

 

Kallelse till årsmöte 2017-04-20 klockan 18:30 i Ljungkyrkan (OBS NY TID!)

 

Kallelse till årsmöte i Kulturföreningen Calluna TORSDAGEN den 20 april 2017 kl 18:30 i Ljungkyrkan i Höllviken

 • Sedvanliga årsmötesförhandlingar:
 • Utdelning föreningens  Kulturpenning
 • Föredrag med bildspel av Christian Kindblad: Den stora branden i Skanör  1885
 • Därefter blir det kaffe och kaka.

Hälsningar,
Styrelsen

Årsmötesagenda

enligt § 14 i förenings stadgar

 • Val av ordförande och sekreterare för mötet.
 • Val av två justeringsmän.
 • Fråga om mötet blivit stadgeenligt utlyst.

Styrelsens och revisorernas redovisning.

 • Fråga om styrelsens ansvarsfrihet för det gångna året förvaltning.
 • Årsavgift för kommande år.
 • Val av ordförande på ett år
 • Val av övriga styrelseledamöter. Val av tre ledamöter på två år
 • Val av två revisorer samt suppleant.
 • Övriga frågor.

11       Årsmötet avslutas

 

LOVORD Sanden blev till Guld

Boken Sanden blev till guld har blivit mycket väl mottagen.

Det känns bra på alla sätt, sedan i efterhand kan man tycka varför är inte det med o inte det, men jag kan trösta mig med att ambitionen har i alla fall varit att få så mycket som möjligt av alla de delar av utvecklingen som rör Höllviken.

Många lovord:

 • ”tack en fin berättelse, hur det var och blev”.
 • ”Ett stort Grattis till ett fulländat verk som lyfter fram en makalös utveckling”.
 • ”TACK MYCKET ARBET BAKOM, ETT STORT TACK FRÅN EN SOM BOR HÄR SEDAN 1950”
 • “Det var med mycket stor behållning som jag plöjde ”Sanden blev till guld – från pärm till pärm. En hel”
 • “mängd historiska fakta och detaljer samt alla ”talande”, tidstypiska bilder var för mej som acklimatiserad”
 • ”noll-åtta” sedan 2007 extra intressant. (Fast min fru har tillbringat alla somrar på Näset sedan barnsben och jag sedan slutet av 60-talet.) Man kan bara ana vilket stort researcharbete som föregick ditt skrivande.”

Allt om BAD på Näset

Allt om BAD på Näset är en bred skildring av kallbadkulturen på Falsterbonäset från slutet av 1800-talet till modernaste nutid.

Allt om BAD på Näset berättar om kallbadandet som kulturhistorisk och social företeelse under de gångna 150 åren. Det handlar allt från fint folk på Falsterbohus förr i tiden till vit, varm sand och friska bad i vår tid.

Allt om BAD på Näset berättar också om hur badmodet förändrats under 1900-talet. Och om Näsets stränder, badhytter, vattensporter, livräddning och mycket mer.

Allt om BAD på Näset ger dessutom svar på udda frågor som dessa:

 • Vem köpte kung Oscar II:s använda badvatten?
 • Vad är en ”haspehytt”? Har man simmat med facklor i Falsterbohus simbassäng?
 • Kan man rädda den som drunknat åter till livet med en gunga?
 • Vem äger en tånggrotta?

Kort sagt, boken berättar Allt om BAD på Näset. Och är illustrerad bland annat med bilder ur Callunas rika bildarkiv och med nytagna fotografier. Bokens författare heter Lars Melin har ett livslångt intresse för Näsets kulturarv. Han har rötter sedan generationer i både Skanör och Falsterbo och har vuxit upp på Näset under femtiotalet. Några av de dokument och äldre fotografier som illustrerar Allt om BAD kommer från författarens familjearkiv.

Kulturföreningen Calluna – Då och nu på Näset ger i vår 2016 ut en ny bok i föreningens serie av skrifter om liv och leverne på Skånes sydvästra spets.

Allt om bad på Näset

Allt om bad på Näset