månadsarkiv: april 2014

Fångade ögonblick, med fotograf Mathilda Månssons bilder

Foton från Ljunghusen

Foton från Kämpinge

Foton från Falsterbo

Foton från Höllviken

På Ljungen – Medlemsbladet

På Ljungen # 56

20-årsjubileum: Calluna fyller 20 år! Två gamla glasnegativ. Höllviken från luften. Luftvärnet på Näset.

På Ljungen # 55

Ljungsäters trädgårdsmästeri. Ammerännan och Heyders karta. Kulturpenningen till Karin Persson. Buss på avvägar? Erik Fehlings funkishus.

På Ljungen # 54

Malmö typografers vilohem. Hänt sedan sist. Ammerännan. Calluna jubilerar. Copvardie Skepparen Sven Nilsson.

På Ljungen # 53

Steffensvägen. Hänt sedan sist. Sten Broman. Svar på efterlysning. Bakom skärmen. Tennisbal på Falsterbohus.

På Ljungen # 52

Detta nummer av På Ljungen ägnar vi helt åt vår utställning på Magasinet i Falsterbo »Absoluta Favoriter!«

På Ljungen # 51

Skepparlådan 250 år. Radio- och TV-affär. Hänt sedan sist. Vårens program. En tillbakablick. Efterlysningar. Höllviken får en tågstation. Kanonstart av året 1943 i Ljunghusen.

På Ljungen # 50

Andréemännens likfärd 1930. Barndomens somrar i Ljunghusen. Klassresan. Återseenden. Per-Albinlinjen längs Falsterbokanalen. Blomsterbombare. Sveriges Kommunikationer.

På Ljungen # 49

Näset – en bildkavalkad. Översandning vid Kämpingestranden. Om fyndet av en gammal märkplåt i Skanör.

På Ljungen # 48

Amanda Söderlindh, en kvinna i Skanör. Två kamrater framför Furet i Höllviken. Om en nödlandning i Kungstorp under kriget.

På Ljungen # 47

Flygsanden på Falsterbonäset. Historiska kartor över Näset. Strövtåg kring Strandhotellet i Höllviken (fd Jönssons).

På Ljungen # 46

Fotograf Matilda Månsson. Hänt sedan sist. Detta händer i höst. Sommarminnen. Från läsekretsen.

På Ljungen # 45

Fångade ögonblick. Dokumenteringsprojekt i Kämpinge. Sommarens program. Tåget som gick och inte kom tillbaka. Staden Skanörs samhällsklasser.

På Ljungen # 44

Lifbåt 416 och lifbåtsroddarlaget. Det händer under 2011. Att jobba på fyrskeppet Falsterborev. Efterlysning!

På Ljungen # 43

Äventyrsvandringar i sydväst. Arkeologiska undersökningar vid Stora Hammars nya skola. Ett tidigt “vykort”.

På Ljungen # 42

Casinot på Falsterbohus invigs. Detta händer under hösten. Jakten efter vikingatiden på Lilla hammars näs. Söderlindhska gården i Skanör. Möllan i Fotevik.

På Ljungen # 41

Höllviken för femtio år sedan. En dansk kapare med rötter i. Visste du att…? Livet på kollo.

På Ljungen # 40

Måste Falsterbonäset evakueras? Kulturstipendiet. Mer om kioskerna. Ett minne. En gammal kalender. LIF – betydde Ljungens Idrottsförening!

På Ljungen # 39

Bilden av en fäherde i Skanör. Hänt sedan sist. Pilsner. Inför 2010.

På Ljungen # 38

Skanörbor bortförda. Hänt sedan sist. En cykeltur i Höllviken. Ett fotoalbum. Callunas agenda under hösten.

På Ljungen # 37

Slaget vid Falsterbo 1808. Från tillfälliga boplatser till fast bebyggelse på Näset. Årsmötet.

På Ljungen # 36

Skollovskolonierna. Hänt sedan sist. Från rådhusrätten i Skanör. Allmäna sjukhusets sommarkoloni. Kommunikation under kriget vid kanalen. Druidstenarna.

På Ljungen # 35

Wertheims och Anna Ipsen. Hon, den enda. “Vi måste fixa en dykarklocka”.

På Ljungen # 34

Strandningar vid Falsterbo. Hänt sedan sist. Truls i brunnen. Perspektivfönster? Va-då-då?. Hemsidan

På Ljungen # 33

Dubbelnummer! Falsterbohus. Möte med Kämpingar.Årsmötet.

På Ljungen # 32

Johan Kocks sommarhus. Flygbilder över Falsterbonäset. Foto från förr och Kultur i vården.

På Ljungen # 31

Hoddorna i Halör, Hören i Skanör, Skyttsie Hage

På Ljungen # 30

Eslövs kolonin, om Kämpingeboken, Hoddorna i Höll

På Ljungen # 29

Bunkringsbåten i kanalen, Frälsnngsarmens sommarkoloni

På Ljungen # 28

Sommarkolonierna, från Skanörs hamn

På Ljungen # 27

Badhytter vid Ljungs’tersvägen, Strandbaden badplats Falsterbo

På Ljungen # 26

Kämpinge by o fiskeläge, En tillbakablick

På Ljungen # 25

Skanörs Cementfabrik, Från Kämpinge minnen, Annika-Baren

På Ljungen # 24

Drottning Margareta Fru Kungen, Masonithus av Fran i Falsterbo

På Ljungen # 23

Två profiler på Ljungen Truls i brunn o Olof Gören

På Ljungen # 22

Parforcejakt på Ljungen, Fornminnen på Ljungen

På Ljungen # 21

Bikungen i Skanör, Skanör-Falsterbo från A till Ö,Tåget har gått

På Ljungen # 20

Att rädda en Skälsten,Collins sten .

På Ljungen # 19

Bornholmsbåtarna i kanalen, Drottning Margareta- Kung byxlös

På Ljungen # 18

Posten i Skanör och Falsterbo, En fiskhandlarfamilj i Skanör. Kämpinge kyrka

På Ljungen # 17

Höllviksstrand, Den förste som badade

På Ljungen # 16

Affärerna på Ljungen, Södra Ljunghuset

På Ljungen # 15

Per Albin Linjen en unik försvarslinje, Utflykt till Ljunghusen

På Ljungen # 14

Skanör brinner, Höllviken dansar och ler

På Ljungen # 13

Hästspårvagnen i Ljunghusen, Ombyggnad väg 100

På Ljungen # 12

Reporter på Ljungen Lars Dufberg, Händelser i Falsterbo på 40 talet.

På Ljungen # 11

Historier från Skanör, Möllan i Fotevik, Smalspårig järnväg Trelleborg-Skanör

På Ljungen # 10

Småhus tog över stökig campingplats, Dykerigården i Skanör

På Ljungen # 9

Puttebo, minnen från Ljunghusen, Posten i Höllviken

På Ljungen # 8

Träskomakaren på Stjärndalavägen, Telefonen till Ljungen

På Ljungen # 7

Stinsen i Falsterbo

På Ljungen # 6

Pjaskebybladet sommarfest i Höllviken 1938

På Ljungen # 5

Sista dansen i Höllviken, vykort inte bara vyer

På Ljungen # 4

Torrlägg Foteviken Formel 1 på sjöbotten

På Ljungen # 3

Höllviken i går-idag imorgon

På Ljungen # 2

Att resa över Ljungen. En okänd järnväg på Ljungen.

På Ljungen # 1

Kämpingebilder. Så byggdes Falsterbokanalen.

Kulturpenningen – mottagare

Kulturpenning 2011

111209

Callunas Kulturpenning 2011 tilldelades Kajsa Murmark vid Kämpinge gymnastiksförening evenemang “Julhoppet” i Kämpingehallen den 4 december 2011. Plakett och check på 6000 kronor.
Klick här för att läsa motiveringen.

 

Ingemar delar ut priset till Kajsa Murmark.
 
 


Bibliotekets vänner i Höllviken samt Skanör och Falsterbo

2010

Kulturföreningen Callunas Kulturpenning 2010 har tilldelats Bibliotekets vänner i Höllviken samt Bibliotekets vänner i Skanör o Falsterbo.
Under ett flertal år har dessa föreningar arbetat för att skapa förutsättningar för en bra biblioteksmiljö och genom att år från år ge invånarna möjlighet att lära känna nya författare och ge kunskap om boken och dess möjligheter att vidga de personliga vyerna i den stressade värld vi lever i. Dessutom har föreningarna var och en på sitt sätt i olika situationer slagit vakt om biblioteken och spelat en aktiv roll i olika kristider där bibliotekens vara eller inte vara diskuterats inom kommunen.
Diplom och check på 6000 kronor till vardera förening kommer att utdelas på Callunas årsmöte den 13 april 2010, rest Havsnära /FBU/ kl 1830.

 


Brita Gustafsson

2008

Vi har beslutat att tilldela Brita Gustafsson vid Vellinge musikskola föreningens Kulturpenning för 2008 med följande motivering:Brita, som med outtröttlig energi arbetar med musik och sång, utgör en inspirationskälla för alla i hennes grupper. Med sitt glada väsen ger hon alla,både stora och små inspiration genom uppmuntran att arbeta vidare inom sina respektive område. Kulturpenningen består av check 6000 kronor samt plakett. Totalt har föreningen nu i Kulturstipendier och Kulturpenningar, och belöningar i andra sammanhang delat ut över 170000 till förtjänta personer och institutioner i Vellinge kommun.

 

Brita Gustafsson
 


Ingegerd Hansson

2007

Styrelsen har beslutat att tilldela Ingegerd Hansson Ängsåkra gård Hötofta 2007 Kulturpenning för hennes stimulerande och stora arbete med att bevara de gamla traditionerna kring skånskt yllebroderi. Hon har också genom egna mönster försökt att varsamt ge yllebroderiet en ny plattform som även stimulerar unga människor att ägna sig åt detta gamla hantverk.Kulturpenningen är 6000 kronor samt plakett.

 

Yllebroderi
 


Peter Sjunnesson

2006

För elfte gången har Kulturföreningen Calluna delat ut sin Kulturpenning.
Föreningen har delat ut Kulturpenningen för år 2006 i Håslövs kyrka söndagen 3:e juni i samband med en körkonsert vid 300 års minnet av Carl von Linnés födelse.
Priset tilldelades musikern o körledaren Peter Sjunnesson för hans stora kunskaper, engagemand och idérikedom som gjort kör- och musiklivet i Höllvikens församling till en levande och utåtriktad del av den kyrkliga verksamheten.Ett pris som uppskattades av de medverkande och kyrkobesökarna genom stort bifall. Priset utgjordes av diplom, blommor och en check på 6000 kr som överräcktes till en mycket överraskad och glad pristagare.

 

Peter Sjunnesson tar emot Callunas kulturpris.
 


Sigvard Tyge

2005

För att i böcker och skrifter och genom arbetet i Vellinge Fotoklubb och Oxie Härads Hembygdsförening under många år och med outtröttlig energi sökt sprida kunskap om den tid som varit.

 

Sigvard Tyge tar emot priset.
 


Skanör-Falsterbo Hembyggdsgille

2004

 


Mikael Neumann

2003

En skiva som är en resa i tiden, med ursprung i de visor och dikter som inspirerar människor att lovsjunga Ljugen och dess storslagna natur och atmosfär. En kulturinsats som givit människor kunskaper om Ljungen på ett annorlunda sätt.

 


Susann Persson

2002

För att hon med iderikedom, kunnighet och hårt arbete skapat en kulturhistorisk upplevelse genom den bibliska trädgården vid Stora Hammars kyrka.

 


Lars Dufberg, lokalhistoriker

2001

För sitt mångåriga arbete med vår historia, där han i tal och skift levandegör människor och historiska skeenden ur Ljungen förgångna.

 


Lilian Håkansson. Lärare på Tångvallaskolan

2000

För att hon med framsynt pedagogiskt arbete har skapat intresse för Ljungens natur- och kulturhistoria.

 


Solveig Karlsson. Lärare och scoutledare

1998

För ett enastående kulturellt arbete och som representant för en familj som engagerat sig för bygdens folk och särskilt ställt upp för barn och ungdom.

 


Bertil Rubin

1997

För hans entusiasm och stora personliga engagemang i natur- och kulturfrågor. Priset utdelades postumt och mottogs av Rotarys Läkarbank.

 


Leif Brost, Bärnstensmuseet i Kämpinge

1996

För att med stor entusiasm och konstnärlighet i arbetet med naturvård och historia ha satt Kämpinge på Skånes kultur- och turistkarta.

 


Stora Hammars mölla

1995

För dess föredömliga renovering av Stora Hammars mölla och som en uppmuntran till fortsatt arbete med möllans inre.