månadsarkiv: juni 2012

Näset – en bildkavalkad

120624

Vi öppnade vår utställning och succen var given. Närmare 450 besökare, och många uttryckte sin beundran för vårt arbete och det urval vi gjort beträffande bilder: “Näset en bildkavalkad”. Mikael Kristersson fick vår kulturpenning “för hans engagemang i samhälls- och naturfrågor och hans framgångar som naturfilmare”.

 

 

Mikael Kristersson fick vår kulturpenning för sitt engagemang i samhälls- och naturfrågor och för sina framgångar som naturfilmare.


Näset – en bildkavalkad, personer och händelser 1950-1980

120601

Kulturföreningen Calluna visar i sommar en utställning av främst pressfoton från Skanör, Falsterbo och Höllviken. Fotografier som förhoppningsvis ger besökaren igenkännande leenden och nostalgiska minnesbilder. Butikerna, kaféerna, restaurangerna, stränderna, människorna och framtidsplanerna. Bildurvalet har vi gjort, dels från det egna arkivet, men främst från Sydsvenskans stora arkiv. Vi finns på plats varje dag för att svara på frågor och fånga upp besökarnas egna minnen och berättelser.

Galleri Magasinet i Falsterbo 24 juni -1 juli. Öppet 11-16 alla dagar. Fri entré.

 

 


Årsmötet den 17 april

120427

Vi hade årsmöte den 17 april och efter sedvanliga årsmötesförhandlingar berättade Kajsa Murmark om sitt intensiva arbete som ligger bakom framgångarna för Kämpinge gymnastikförening, i glädje och sorg men alltid med intresset för ”gympa” som ledande inspirationskälla. Ett medryckande föredrag och Kajsa visade att fortfarande lyser glöden i föreningens budskap BREDDEN,GLÄDJEN,ELITEN !!.

 

 


 


Guidad visning kring fort och värn utmed Falsterbokanalen

120313

Calluna har tänkt att ha guidade vandringar kring fort o värn utmed Falsterbokanalen. I planerna finns också att vi undersöker möjligheterna att få några värn o fort öppna för visning. Detta är dock ännu så länge oklart men vi arbetar på det.
Vi tycker att detta militära kulturlandskap är värt uppmärksamhet.

Vi hade tänkt ha en “förträff” torsdagen den 30 augusti kl 1100.

Turen tar cirka två timmar, medtag kaffekorg.

Anmälan till 040 472319 eller calluna@tele2.se. Max 20 deltagare.

 

 


En solskenshistoria

120715

Thomas berättar:
“Dessa båda damer kom på besök helt oberoende varandra och berättade för mig att deras mor var med på “sista mötet-bilden”. Jag tänkte att någon måste ha fel men det visade sig att de var döttrar till var och en av damerna. På fotot på väg från missionshuset har vi till vänster Edith Nilsson och till höger Linnea Jönsson. Dessa båda damer hade varit kamrater i Skanör sedan barnsben.”

 

“Döttrarna till damerna står placerade likadant som på bilden (till och med deras handslag känns igen från bilden). Dotter till Edith heter Lena Holmgren och dottern till Linnea heter Birgitta Ericson”


Vårens och sommarens agenda

120304

 

Klicka på bilden för att se en större version.


Bränderna i Skanör och Falsterbo

120119

Föredrag med bildvisning på Bäckagården av Christian Kindblad den 14 februari 2012 kl 19.00. Fri entré. Välkomna!
Klicka här för en utskriftsvänlig poster

 


Kulturpenning 2011

111209

Callunas Kulturpenning 2011 tilldelades Kajsa Murmark vid Kämpinge gymnastiksförening evenemang “Julhoppet” i Kämpingehallen den 4 december 2011. Plakett och check på 6000 kronor.
Klick här för att läsa motiveringen.

 

Ingemar delar ut priset till Kajsa Murmark.

 


Julmarknaden på Lorensdal

111203

Julmarknaden på Lorensdal som blivit en tradition för oss att presentera och sälja våra böcker. Fin miljö och glada människor!

 

Etty och Eila sålde av bara den!


Angående Översiktsplan för området kring Norrjevägen i Höllviken

111122

Kulturföreningen Calluna ser med oro på de planer som framkommer i översiktplan för Östra Höllviken 2010/0911 KS 20107234. Vi tänker då på den exploatering av mark söder om Henriksdalsvägen i Höllviken. I en artikel i SDS 111107 får man sin oro bekräftad. Ur kulturhistorisk synpunkt bör man inte planlägga någonting förrän detta förhistoriska område är undersökt av arkeologer. Detta är en forntida boplats, med lämningar efter de första människorna som bodde i Skåne. Det är av stor vikt att området blir vetenskapligt undersökt. Redan nu har tusentals fynd registrerats och bland dessa finns fynd som man kan förmoda är över 12000 år gamla. Detta innebär som sagt att de första människorna i Skåne och Sverige bodde här. Fornminnesmärkning finns bara på delar av området, då man egentligen inte vet hela utsträckningen av området. Ansvariga myndigheter måste med hänsyn till framtiden ta på sig ansvaret att området blir undersökt, innan planerna på expansion i området blir beslutade.

Klicka här för att se en kopia av vår skrivelse till Avdelningen för Tillväxt och samhällsbyggnad i Vellinge kommun.

 


Julmarknad på Lorensdal

111122

Den 25-27 November finns vi på julmarknaden i Lorensdal! Välkomna!
Se http://www.lorensdal.se/ för vägbeskrivning och mer information om julmarknaden.

 

 


Calluna på Facebook

111122

Nu finns Calluna på Facebook – “gilla” oss gärna!

Klicka här för att komma till vår sida på Facebook

 


Kulturlördag

12092011

Kulturlördag den 17 september på Höllvikens bibliotek, klockan 11:00-15:00. Välkomna!
Ladda hem poster som pdf.

 

 


Höstens program

110831

Kulturlördag
På biblioteket i Höllviken lördagen den 17 september kl. 11-15. Bildspel, bokförsäljning, utställning, vinprovning, förfriskningar mm.

FEX11
Företagsexpo 2011 på Strandbaden i Falsterbo den 25 september 11-17. Calluna finns även där med böcker och utställningsskärmar.

Från Sillabör till Snabbköp
Torsdagen den 9 november på biblioteket i Höllviken. Bildspel kring gamla butiker i Höllviken, Ljunghusen och Kämpinge. Anmälan till: Ingemar 040-45 11 48, Rune 040-45 26 05 eller calluna@tele2.se (max 40 personer).

Julmarknad
Den 25-27 november säljer vi våra böcker på Lorensdals julmarknad i Vellinge.

Välkommen!

 


Fångade ögonblick – fotoutställning

110722

Utställningen fick många lovord och besökarna blev imponerade av den bildkvalitet som man få fram från fotografiska glasplåtar i negativ från fotografen Matilda Månssons verksamhet i Falsterbo under de tre deceniet i början av 1900 talet. Se fotografierna från utställningen i galleriet.

 

Falsterbo museets ordförande Bengt Hansson inviger utställningen som under 10 dagar besöktes av närmare 1000 personer.


Fångade ögonblick – fotoutställning

110610

 

Klicka på bilden för att se annonsen!


Årsmötet 2011 – KulturPenning

110429

Föreningen hade sitt årsmöte den 14 april i Ljungkyrkan i Höllviken.Efter sedvanliga förhandlingar, delade vi ut årets Kulturpenning till Skanör-Falsterbo livbåtsroddarelag för det arbete de lägger ner för att bevara lifbåt 416.Roddarelagets ordförande Johan U berättade kring historien om lifbåt 416 och visade en del historiskt material. Kulturpenningen är 6000 kr och ett diplom, där motiveringen löd:

“FÖR DET SÄTT DE SÖKER BEVARA LIFBÅT 416, ETT UNIKT KULTURFÖREMÅL SOM SYMBOLISERAR ÄLDRE TIDERS SJÖRÄDDNING UTMED VÅRA KUSTER”

 

Johan berättar.

Lifbåt 416 i sitt rätta element.


Ortsnamnet Kämpinge i sydvästra Skåne blir klarare genom stranderosion.

110403

Danska ordet ”kampsten” och ”platsen där det finns klappersten” ingår i ortsnamnsarkivets tolkning.
De senaste isvintrarna har fört flinta och kalksten från en nu blottad häll öster om Kämpinge fiskeläge västerut in i Kämpingebukten.Den dankrithäll som idag syns vid lågvatten ligger bara 50 -150 meter öster om fiskeläget. Hällen var under tidig medeltid, då fornlämningen Kämpinge vall byggdes, en liten uppstickande del av det kritberg som utgör sydvästra Skånes fasta berggrund. (Enligt en strandförskjutningskurva gjord av arkeolog Anders Ödman var vattenståndet ca 1 meter högre än dagens under början av 1000-talet och en meter lägre än dagens vattenstånd 300 år senare i början av 1300-talet.)De flintblock, som även idag syns tydligt på Kämpingevallens krön, var då lätta att hämta alldeles vid strandkanten. Kämpinge vall är daterad till sen vikingatid – tidig medeltid. Flintblock från stranden ingår enligt tradition även i stenmurarna runt gårdarna i Kämpinges bykärna.

Det som är mest intressant med den nu blottade hällen är att man på stenåldern kunde hämta både flinta och s.k. knackstenar för tillverkning av sina redskap på Kämpingestranden. På senare tid har 1000-tals fynd av flintartefakter och avslag från slutet av jägarstenåldern, Erteböllekulturen, gjorts på fältet norr om Kämpinge bykärna.

För den som är intresserad att samla fossil är det idealiskt just nu. Flintan sträcker sig efter årets isvinter i ett brett skikt längs sandstranden långt in i Kämpingebukten. Förstenade sjöborrar och koraller som levde i ett grunt hav, då det var subtropiskt-tropiskt klimat för 60 – 65 miljoner år sedan, är lätta att hitta idag.

Leif Brost
Bärnstensmuseet i Kämpinge
040-454504

 

 

 


Lifbåten 416 och roddarelagets historia

110322

LIFBÅT 416 och lifbåtsroddarlaget i Skanörs hamn – Ett föremål med rik historia och en ideellt arbetande förening.

Sjöräddningsirganisationen startade år 1879 en livräddningsstationen för att hjälpa skeppsbrutna i de farofyllda vattnen kring Falsterbonäset.Den nyinrättade stationen fick en livbåt, som tillhört den nedlagda livräddningsstationen i Viken. Livbåten var placerad på en utryckningsvagn och för transport behövdes hästar för att köra vagnen med båten till stranden för sjösättning då en olycka hade skett. Båten roddes med 10 åror, men kan också seglas med två master och en segelyta på 20 kvadratmeter och kunde vid olycka kunde bärga 26 personer. Sjövana ortsbor hade kontrakt att ställa upp när det behövdes.

Lifbåt 416 som den kom att kallas efter omnumrering i början av 1900 talet, kom till Skanör redan 1872, efter några års placering i Helsingborg kom båten tillbaka till Skanör 1898, där den användes fram till 1941. Sista större insatsen gjordes 1939 då en tysk båt grundstötte öster om Trelleborg. Vid detta tillfälle drogs lifbåten med lastbil, men den behövde inte sjösättas då besättningen på den tyska båten räddats av annat fartyg. Lifbåt 416 ersattes 1941 med en motorlivbåt. Lifbåt 416 överlämnades till Falsterbo Museum och sommaren 1946 uppställdes båten på sin utryckningsvagn utanför museet.
Livräddningsstationen i Skanör drogs in år 1958. Enligt statistik hade från stationens inrättande år 1879 t o m år 1910, 91 människoliv räddats, varav 72 med livbåt och resterande “medelst annan åtgärd”.
Lifbåt 416 är av en typ, som i stort antal byggdes för brittiska Royal National Lifeboat Institution. Förmodligen var Lifbåt 416 det enda exemplaret av denna typ i den svenska livbåtsflottan. Utmärkande för typen är att den är självlänsande, självrätande och osänkbar. De självrätande egenskaperna får man genom en vattentät upphöjning för och akter samt en kölskena av järn. Självlänsning erhålles genom att livbåten är försedd med ett däck ovan vattenlinjen. Genom utrymmet mellan däcket och båtens botten löper 6 länsrör, som är försedda med backventiler. Lösa tankar i utrymmet under däcket samt tankar bordvarts ovan däck gör typen osänkbar. Lifbåt 416s tankar är byggda av trä och klädda med segelduk, som målats. Typen byggdes enligt diagonalprincipen, ett mycket starkt byggnadssätt. Detta innebär en yttre och en inre bordläggning. Borden i den yttre bordläggningen kryssar borden i den inre bordläggningen och mellan bordläggningarna ligger impregnerad kalikåduk. Materialet i bordläggningarna är mahogny.

Lifbåt 416 byggdes obekant år av J. Forrestt & Son, Boatbuilders, London.Den skänktes till kung Carl XV av drottning Victoria. Längd över allt 9,84 m Djup 1,33 m.Bredd 2,3 ” Deplacement ca 3 ton. Efter att ha stått uppställd utanför Falsterbo museum i 45 år var Lifbåt 416 i dålig kondition. År 1991 beslutade museistyrelsen att livbåten skulle renoveras till, om möjligt, sjövärdigt skick för att därigenom levandegöra ett unikt föremål. I november 1991 transporterades båten till Lindhs Båtbyggeri i Smygehamn, där den undergick en genomgripande renovering och åter blev sjövärdig. Båten sjösattes i april 1992 och fördes under segel till Skanör.

Det är i år dags för genomgång av lifbåtens undervattenskropp så att hon kan fortsätta att användas och traditionerna kring henne kan fortsätta. Båten skall skrapas, det gör roddarlaget sedan skall renovering ske på Lindhs båtbyggeri i Smyge. Det är nu tredje generationen båtbyggare som skall ta vid. Man hoppas då att man kunna hitta en märkning som gör att man kan datera lifbåtens tillverkningsår. Märkning av båtarna gjordes på ett speciellt sätt vid tillverkningen och gåtan kan kanske lösas.

SKANÖR-FALSTERBO LIFBÅTS RODDARELAG
Under tiden Lifbåt 416 renoverades bildades i Skanör-Falsterbo en sammanslutning, Skanör-Falsterbo Lifbåts Roddarelag 1992, som åtog sig att underhålla och levandegöra museiobjektet. Sommartid vistas livbåten i Skanörs hamn, antingen uppställd på sin utryckningsvagn vid hamnplanen eller förtöjd vid någon av bryggorna. Regelbundet gör man övningsrodd och livbåten deltager i olika begivenheter. Man har lifbåtspremiär 1 maj varje, då båten tas ur sitt ”båtskjul” i Skanörs hamn. Det finns hus som sedan 2006 finns i Skanörs hamn som ett ”hemma” för lifbåten och dess roddarlag. Skjulet är byggt efter en förebild av som fanns en gång på lotsplatsen i Skanör. Att kalla huset ett skjul är lite för anspråkslöst men enligt expertis heter en förvarningsplats för lifbåten så. Numera är det också konstgalleri, då lifbåten inte är hemma.Roddarlaget utför genom sitt arbete ett gott föredöme för den ideella kultursatsning som görs på flera håll i kommunen.

 

Lifbåten som sätts i sjön den 1 Maj i Skanörs hamn.


Kallelse till årsmöte 2011

110823

Ljungkyrkan i Höllviken, torsdagen den 14 april kl 19.00.

  • Sedvanliga årsmötesförhandlingar.
  • Utdelning av Callunas Kulturpenning till Skanörs Lifbåts Roddarelag.
  • Kaffe och kaka för dem som önskar. Priset är 40 kr.

Välkomna! 

 

 


Från sillabör till snabbköp – bildspel

110123

Den 15 juni blir det åter igen ett bildspel med kommentarer kring boken från Sillabör till Snabbköp, kl 1400 i Höllvikens bibliotek. Detta på begäran av en del medlemmar som inte kunde komma i november.

 


Ortsnamn, kulturpenning och bildspel

110116

Vi har torsdagen den 17 februari Ljungkyrkan kl 1900 föredrag av Christian Kindblad under rubriken ”Ortnamn”, inte bara om byarnas namn utan vägar,platser,gårdar mm i vår omnejd. Biljetter 40 kronor inkl kaffe o kaka Höllvikens bibliotek, från 10 februari.

Torsdagen den 14 april delar vi ut vår Kulturpennning till Skanör,Falsterbo lifbåtsroddarelag för deras arbete med att bevara lifbåt 416.Utdelningen sker i samband med vårt årsmöte kl 1900, på Ljungkyrkan.

Torsdagen den 12 maj i Ljungkyrkan visar vi ett bildspel om Kämpingeby, kommentarer och diskussioner kring bilderna.kl 1900 Biljetter 40 kr inkl kaffe o kaka Höllvikens bibliotek,från 5 maj.

 


På Ljungen nr 26-42

101209

Vi har nu sammanställt medlemsbladen från 2006-2008 nr 26 till 42 i en bok. Många nya medlemmar har frågat efter gamla nummer av medlemsbladen och då tyckte vi det var kanske dags att samla ihop till en bok. Den kostar 180 kronor och finns nu tillsammans med våra andra böcker på ASPs populära bokhandel på Gallerian i Höllviken. Vi har tidigare gett ut medlemsblad 1-41 och dessa båda utgåvor kostar nu 360 kronor.

 


Bildspel kring Sillabör till Snabbköp

101130

Vi visade bildspel kring boken Sillabör till Snabköp 16 och 23 november i biblioteket i Höllvikens salong för sammanlagt 65 personer. Alla utttryckte sin uppskattning som utmynnade i en dialog dvs de som hade minnen berättade och vi i Calluna Rune o Ingemar noterade.Ett ömsesidigt utbyte som kändes meningsfullt.Flera uttryckte att vi kunde ha detta bildspel lite senare till sommaren, detta har vi noterat.

Vi var även med på julmarknaden på Lorensdal 26-28 november sålde våra böcker som mottogs väldigt positivt.

 

Bertil och Etty “tomtar” och säljer.


Julmarknad på Lorensdal 26/11 – 28/11

101124

Julmarknad på Lorensdal fredagen den 26 november klockan 11:00 – 19:00 samt lördagen den 27 och söndagen den 28 klockan 11:00 – 17:00.
Fler än 50 utställare, mestadels egenproducerat eller designat hantverk. Varm välkomna!

 

 


Julklappstips 2010

101124

 

 


Föredrag om Q- och K-märkta hus i Vellinge kommun

101009

Den 14 oktober kl. 19.00 är det dags för ett nytt föredrag som Ni är välkomna att lyssna till! “Q- och K-märkta hus i Vellinge kommun”.
Länsantikvarie Thomas Romberg och Vellinges stadsarkitekt Maria Koistinen pratar om de olikar regler som reglerar kulturmärkning.
Plats: Ljungkyrkan
Anmäl Er så bjuder vi på kaffe och kaka! Senast den 11 oktober!
Eila tel 040-45 10 23, epost enar.eila@compaqnet.se eller
Etty tel 040-45 20 53, epost etty44@hotmail.com

 


Föreningens 15-årsdag

100920

Föreningen firade sin 15 åriga födelsedag i Ljungkyrkan den 16 september.73 medlemmar hörde Sven Rosborn tala på sitt speciella och entusiastiska sätt över ämnet ”jakten efter vikingatiden på Lilla Hammarsnäs”. Där man snart blev klar över att detta med marknadsplatsen Halör och Fotevikens stora betydelse genom ytterliggare forskning snart kanske kan få sin lösning. Kungshögens speciella historia blev genom Sven levandegjord på ett sådant sätt som gör att man vill veta mer och vi får säkert anledning att återkomma. Efter föredraget talade vi lite om föreningen historia och Ingemar o Christian fick som tack var sin plakett och blommor o presentkort som stiftare och initiativtagare till förening och för arbetet i föreningen under åren. Som avslutning bjöd föreningen på förtäring med kaffe o kaka som avslutning.

 

Sven Rosborn talar på sitt speciella och entusiastiska sätt över ämnet ”jakten efter vikingatiden på Lilla Hammarsnäs”.

Över 70 medlemmar hörde Sven Rosborn tala på föreningen 15-årsdag.


Detta händer under hösten

100827

Klicka här för att se informationen som en PDF-fil.

 


Havets dag 2010

100725

Havets dag vid Falsterbokanalens småbåtshamn söndagen den 1 augusti 09:30 – 15:00.
Föredrag – Exkursion – Utställningar – Försäljning – Tipsrunda – Firande & Servering mm.

 

Havets dag 2010.


Falsterbohus – utställning på Falsterbo museum

100715

Utställning om Falsterbohus på Falsterbo museum hela sommaren!
Öppet 19 juni till 15 augusti varje dag mellan 10-18.
Entré 20 kr för vuxen, 10 kr för barn.
Varmt välkomna!

 

 


Falsterbohus – med tårna i sanden och klackarna i taket! (180 kr)

100620

Många minns de gyllene åren då Huset var centrum för skönhet, snille och smak och uppsluppen glädje. Alla, nästan, var där. Minnen finns det många; roliga historier, fina middagar, originella människor och mycket av idel, ädel adel, furstar och penningmagnater. Huset blev en samlingspunkt för de som ville synas och för de som ville se.

Klicka här för att se postern!

Boken kan köpas för 180 kronor på museet under hela sommaren!

 

Falsterbohus – med tårna i sanden och klackarna i taket.


Årsmötet 2010

100502

Årsmötet den 13 april samlade närmare 130 personer, på rest HAVSNÄRA, FBU gården. Efter sedvanliga årsmötesförhandlingar underhöll Tommy Juuth med den äran. Skönsång blandat med historier från ett aktivt liv som gjorde att kvällen blev lyckad på alla sätt. Rest Havsnära gjorde sitt på ett förträffligt sätt och alla verkade vara nöjda med kvällen. Callunas kulturpenning delades ut till Bibliotekets vänner i Höllviken resp Skanör Falsterbo. Ett diplom och en check på 6000 kr vardera. ”Under ett flertal år har dessa föreningar arbetat för att skapa förutsättningar för en bra biblioteksmiljö och genom att år från år ge invånarna möjlighet att lära känna nya författare och ge kunskap om boken och dess möjligheter att vidga de personliga vyerna i den stressade värld vi lever i. Dessutom har föreningarna var och en på sitt sätt i olika situationer slagit vakt om biblioteken och spelat en aktiv roll i olika kristider där bibliotekens vara eller inte vara diskuterats inom kommunen”. Nya styrelsen ordförande Ingemar H Johansson, Eila Mårtensson, Bertil Björk, Rune Bengtsson, Christian Kindblad och ny i styrelsen blev Thomas Törnqvist. Revisorer Lennart Hagerström o Kaj Nilsson omval, revisorsuppleant Gert Lindahl nyval.

 

Tommy Juuth stod för underhållningen!

Årsmötet 13 april samlade närmare 130 personer.


Boken om Villaföreningen

100415

Kulturföreningen Calluna har fått uppdraget att i bokform teckna Ljungens Villaägareförenings historia och den fantastiska utveckling som skett under de senaste åttio åren.

Vi känner oss naturligtvis hedrade, men behöver hjälp med att få fram material som på olika sätt speglar den fantastiska utveckling som skett under nästan ett sekel.

Har Du bilder, urklipp, berättelser mm som tillsammans med annat insamlat material kan ges oss en stomme till denna bok. Det kan handla om allt från soptömning, vägar, simskolor eller brandkår, läkare, dansbanor mm. mm.

Tveka inte – inget material är oviktigt eller för litet, låt oss avgöra om ditt bidrag kan vara en bit i det stora pussel som vi tänker lägga.

Bilder, vykort etc återsändes efter skanning av materialet. Ange namn och adress, telefonnummer eller e-postdress, så att vi kan kontakta Dig för eventuellt ytterligare upplysningar.

Material kan skickas till
Calluna, V. Mölledalsvägen 18, 236 34 Höllviken
eller till calluna@tele2.se
Har du frågor, ring 040-45 11 48.

Klicka här för att den här informationen i PDF-format.

 


Kallelse till årsmöte 2010

100405

Klicka här för att se kallelsen till årsmötet 2010

 

Kallelse till årsmötet 2010.


Bibliotekets vänner i Höllviken samt Skanör och Falsterbo

100402

Kulturföreningen Callunas Kulturpenning 2010 har tilldelats Bibliotekets vänner i Höllviken samt Bibliotekets vänner i Skanör o Falsterbo.

Under ett flertal år har dessa föreningar arbetat för att skapa förutsättningar för en bra biblioteksmiljö och genom att år från år ge invånarna möjlighet att lära känna nya författare och ge kunskap om boken och dess möjligheter att vidga de personliga vyerna i den stressade värld vi lever i. Dessutom har föreningarna var och en på sitt sätt i olika situationer slagit vakt om biblioteken och spelat en aktiv roll i olika kristider där bibliotekens vara eller inte vara diskuterats inom kommunen.

Diplom och check på 6000 kronor till vardera förening kommer att utdelas på Callunas årsmöte den 13 april 2010, rest Havsnära /FBU/ kl 1830.

 


Kulturstipendium

100211

Kulturföreningen Callunas stipendium delas ut för att stödja och uppmuntra ungdomar upp till 25 år bosatta i Vellinge kommun, som genom hårt arbete gjort stora framsteg inom sitt område. Historia, musik, sång, dans, litteratur och teater prioriteras särskilt.

Calluna uppmanar dig som uppfyller kraven att söka stipendiet. Förslag på stipendiat från en intresserad allmänhet mottas också gärna. Stipendiet som är på 15 000 kronor delas ut på föreningens årsmöte den 15 april 2010. Stipendiet kan delas på två personer. Se även vår hemsida www.calluna.nu

Styrelsen kan, även om det finns sökande, besluta att ej utdela stipendiet. Styrelsens beslut kan till inga delar överklagas.

Utförlig ansökan eller förslag med motivering till förslaget skickas senast den 31 mars 2010 till Kulturföreningen Calluna, V. Mölledalsvägen 18, 236 34 Höllviken, eller till calluna@tele2.se

Länk till PDF-fil i utskriftsformat.

Se även följande länk för mer information om Callunas kulturstipendium.

 


När blev Skåne svenskt – egentligen?

100130

 

 


Kommer Falsterbonäset att evakueras?

100117

Föredrag av professor Bertil Ringberg måndagen den 25 januari kl 1900 i Ljungkyrkan i Höllviken.
Biljetter köpes på Höllvikens bibliotek. Priset är 30 kr inkl kaffe o kaka.

 

Kommer Falsterbonäset att evakueras ?


Eva Genbergs tavla

091002

Till bibliotekets invigning köpte föreningen in en tavla av konstnären Eva Genberg Falsterbo. Eva kallar sig själv en allvarsom humorist. Tavlan är bild av ett liv på stranden med människor o djur, ju längre man tittat på tavlan ju fler varelser framträder i situationer från livets alla skiften. Färgerna sprakar och man blir glad att följa figurerna. Var snäll att övertyga Er, gå på biblioteket och titta på tavlan på barnavdelningen.

 

Eva Genberg


Invigning av Höllvikens nya bibliotek

090928

Den 12 september invigdes Höllvikens nya bibliotek.

Klicka här för mer information.

 

Kulturföreningen Calluna överlämnade en tavla av Eva Genberg som gåva till barnavdelningen.


Skåne under danska tiden

090919

I vår föredragsserie hade vi den 17 september föredrag av professor Sten Skansjö över ämnet “Skåne under danska tiden”, ett fyrtiotal åhörare, så mycket som det fanns plats i lokalen i nya biblioteket i Höllviken.En mycket fin expose över de förhållanden som gjorde att Skåne i flera avseenden, både i stad i landsbygd,skiljer sig från den samhållsbildning som finns i övriga Sverige.

 

Callunas agenda hösten 2009


Invigning av Höllvikens nya bibliotek!

090906

Lördagen den 12 september invigs Höllvikens nya bibliotek.

Klockan 11:00 klipper kommunalråd Lars-Ingvar Ljungman bandet och invigningstalar! Blåsorkestern Sax Appeal underhåller.

Klicka här för mer information.

 

En inbjudan till invigningen.


Havets dag – söndagen den 2/8

090717

Havets dag. Söndagen den 2 augusti kl 9 – 15 vid Falsterbokanalens nordvästra ände.
Klicka här för mer detaljerad information.

 


Tacksammankomst skollovskolonierna

090607

Föreningen hade en tacksammankomst för de som på olika sätt hjälpt oss att få boken Skollovskolonierna på Ljungen färdig.
Vi samlades på Sagostunderna koloni på Ljungdalavägen. Trettio personer samlades och gick runt och tittade på de nyrenoverade och fina lokalerna.
Malmö kommun har enligt uppgift satsat totalt 30 miljoner kronor på upprustning av kolonin i Hästveda och kolonin här på Ljungdalavägen.
Då vi gick runt fick vi också tillfälle att se de fina målningar som konstnären Gunnar Malm gjorde under åren 1945-1947. De är fortfarande helt intakta och har inte under alla år utsatts för någon vandalisering. Man kunde känna igen både sängar och de gamla förvaringsstolarna med ett lock i sitsen där man förvarade sina ”skatter” bla annat godis men fått när hade haft besök.
Under samlingen konstaterade vi att här var ledare med som varit på kolonin i över 20 år och här fanns kolonibarn med som varit på koloni under 50 talet. Stämningen var god och efter rundvandringen bjöd vi på buffé och presenterade lite hur arbetet med boken varit och hur det utvecklats under åren, och att det tagit tid då vi samtidigt hunnit med att ge ut två böcker ytterligare.

 

Oj oj tänk de har kvar den gamla karusellen! Ingve,Gunborg,Benny och Ingrid känner igen sig efter nästan 40 år!


Årsmötet 2009

090426

Föreningen hade sitt årsmöte den l6 april i Ljungkyrkan Höllviken.
Årsmötet hade 65 deltagare. Efter sedvanliga årsmötesförhandlingar och val fick styrelsen följande sammansättning
Ingemar H Johansson ordförande, Christian Kindblad sekreterare, Eila Mårtensson kassör, Rune Bengtsson medlemsansvarig,Bertil Björk och Christer Holgersson.
Vi visade även en del av filmen kring Falsterbohus jubileet.Ordföranden visade bilder och berättade kort om arbetet med vår senaste bok skollovskolonierna på Ljungen och hur positivt mottagande även denna bok fått.
Brita och Arne gjorde ett musikaliskt melodikryss som framfördes med bravur och publiken fick även tillfälle att delta i allsång. Många applåder och glada skratt visade att publiken verkligen uppskattade framträdandet. Brita fick ju föreningens Kulturpenning och ville tacka föreningen för detta genom sitt framträdande tillsammans med maken Arne.

 

Årsmötet 2009.


Skollovskolonierna på Ljungen

090307

 

Boken om sommarkolonierna innehåller bakgrund och berättelser kring vistelsen på de olika kolonierna som funnits här nere med början på Sagostunderna Ljungdalavägen kring 1918, den enda koloni som fortfarande är i full funktion under sommaren.

Här finns berättelser från Trelleborgs skollovskoloni som låg på Gyaområdet, Frälsningsarmens koloni på Klockarevägen, Eslövs koloni hörnan Klockarevägen/Collins väg. Kolonin för barn med diabetes Lindgården vid Limavägen, CP skadades koloni på Nybygget invid Sagostunderna och Solbacken, för lungsjuka barn från Trelleborg, som låg på Kungsmansvägen. Malmö allmänna sjukhus hade ett sommarhem även det för ljungsjuka barn, området där nuvarande FBU ligger, Sjötorpet där Malmö Förening för skollovskolonier hade en mindre koloni Sjötorpsvägen/Klockarevägen.

Sommarkolonierna för barn började redan i början av 1800 talet i Schweiz. Barnen behövde, efter ett långt och ofta krävande skolår få rekreation, frisk luft och bad för att sedan kunna ta i itu med kommande läsår. På den tiden var det 6 dagars vecka och tempot var säkert annorlunda än det är idag. Det är säkert lika krävande i dagens skolor, men på ett annat sätt.

I Sverige började den första sommarkolonin 1884 av förskollärarinnan Agnes Lagerstedt som på en gård i Roslagen gjorde det möjligt att för barn att få en kort vistelse i en fin miljö.

Detta var i Sverige början till en verksamhet som än idag är aktuell för många barn. Efter hand blev kommunerna delaktiga i verksamheten och mycket av det frivilliga arbetet försvann, under 60 talet ifrågasattes verksamheten från olika håll. Socialstyrelsen ifrågasatte det positiva och vistelse på koloni kunde vara ”förenad med risker för barnens psykiska utveckling och hälsa”. Antalet kolonier minskade, 1960 fanns det 581 kolonier, 1970 fanns endast 372 kvar.

Boken kostar 130 kronor och finns på våra vanliga försäljningsställen och kan också köpas via beställning calluna@tele2.se eller hemsidan calluna. nu, då tillkommer porto 35 kronor.

Klicka här för ett smakprov ur boken. 

 


170 000 kr

090108

Vi kan nu med glädje och stolthet konstatera att föreningen har delat ut över 170000 kronor till personer och föreningar och institusioner. Det har vi kunnat göra genom att vi har trogna och många intresserade som köper våra böcker och att vi kunnat hålla ner kostnaderna.
Länk till fil med utdelningsbelopp och mottagare

 


10 000 besökare!

081231

Just nu precis till nyår har vi på vår hemsidan fått 10000 besökare. Vi tycker detta är trevligt och hoppas på på flera besök och att vi får reaktioner för hemsidan både vad Ni skulle vilja ha annorlunda och på vad Ni tycker är bra och trevligt. GOTT NYTT ÅR ALLA !

 


Utdelning av kulturpenningen 2008

081211

Föreningens Kulturpenning utdelades till Brita G under Julkonserten i Håslövs kyrka söndagen den 7 december. Brita var helt ovetande om utdelningen skulle just då och uttryckte sin stora glädje över att ha blivit uppmärksammad i sitt arbete. Att Brita har uppskattat hördes tydligt. Långa och kraftiga applåder fyllde kyrkan.

 

Brita Gustafsson tar emot kulturpenningen för 2008.


Kulturpenning 2008

081126

Vi har beslutat att tilldela Brita Gustafsson vid Vellinge musikskola föreningens Kulturpenning för 2008 med följande motivering:

Brita, som med outtröttlig energi arbetar med musik och sång, utgör en inspirationskälla för alla i hennes grupper. Med sitt glada väsen ger hon alla,både stora och små inspiration genom uppmuntran att arbeta vidare inom sina respektive område. 

Kulturpenningen består av check 6000 kronor samt plakett. Totalt har föreningen nu i Kulturstipendier och Kulturpenningar, och belöningar i andra sammanhang delat ut över 170000 till förtjänta personer och institutioner i Vellinge kommun.

 


Falsterbohus 100 år

080828

Delar av den uppmärksammade utställning vi hade på Magasinet i Falsterbo finns fr.o.m onsdagen den den 3 septemberpå biblioteket i Skanör. Utställningen pågår till lördagen den 4 oktober.Biblioteketets öppettider måndag-torsdag 1000-1900, fredag kl 1000-1400, lördag kl 1100-1400.
För närmare info ring 040 451148 eller maila calluna@tele2.se.

 


Falsterbohus 100 år

080616

Tillsammans med sekelsällskapet på Falsterbohus har vi en utställning på Magasinet i Falsterbo kring temat “Falsterbohus 100 år”. Vi kommer också ut med en bok om “husets” historia. Utställningen öppnar lördagen den 28 juni och håller på fram till 8 juli kl 12.00-17.00 varje dag.

 

Byggandet 1908.

Bazar på Falsterbohus 1911.

 

 


Årsmötet

080417

Vi hade årsmöte den 10 april i Ljungkyrkan Höllviken med 84 medlemmar närvarande. Efter årsmötesförhandlingar hade vi föredrag av Bo J Nielsen som varit projektledare för bygget av koggarna i Malmö. Intressant att höra om hur man tror koggarna kommit till, ålder, byggnadssätt och vilka varor de fraktade. Koggarna har ju på senare tid även blivit uppmärksammade som vrak och forskningen kring dessa fynd fortsätter fortfarande.

 

Bo J Nielsen håller föredrag.


Därefter hade vi utdelning av Kulturpenningen. Ingegerd Hansson Haglösa fick belöningen ” För hennes stimulerande och stora arbete med att bevara de gamla traditionerna kring skånskt yllebroderi. Hon har också genom egna mönster försökt att varsamt ge yllebroderiet en ny plattform som även stimulerar unga människor att ägna sig åt detta gamla hantverk”. Till Ingegerd överlämnas diplom och check på 6000 kronor.

 

Ingegerd Hansson


Föreningens Kulturstipendium fick föreningen Dissimilis i Vellinge. Dissimilis, latin för ordet annorlunda. Föreningens vice ordförande Brita Gustavsson berättade lite om föreningen och mottog diplom och check på 15000 kronor. Handikappade barn och ungdomar ges möjlighet att genom förenklade metoder uttrycka sig i sång och musik. Anpassade noter och förenklade instrument gör detta möjligt. Ungdomarnas glädje och spontanitet vid framträdandet gjorde att detta blev kvällens höjdpunkt.

 

Dissimilis


Prissänkning Sillabör till Snabbköp

080331

Enligt ett förmånligt avtal kan vi nu sälja boken från Sillabör till Snabbköp för 100 kronor. Gammalt pris 160 kronor. Beställ gärna genom calluna@tele2.se eller köp på våra vanliga försäljningsställen.

 


Kulturpenningen

080226

Styrelsen har beslutat att tilldela Ingegerd Hansson Ängsåkra gård Hötofta 2007 Kulturpenning för hennes stimulerande och stora arbete med att bevara de gamla traditionerna kring skånskt yllebroderi. Hon har också genom egna mönster försökt att varsamt ge yllebroderiet en ny plattform som även stimulerar unga människor att ägna sig åt detta gamla hantverk. Kulturpenningen är 6000 kronor samt plakett.

 

Yllebroderi


Kulturstipendiet

080226

Kulturstipendiet tilldelats föreningen Dissimilis i Vellinge Skånska Yezz för sitt arbete med nyskapande verksamhet som har gett ungdomar utifrån sina egna förutsättningar möjlighet att utöva musik och sång. Detta stimulerar ungdomarna till glädje, engagemang och personlig utveckling som gör att de vill sätta nya mål för sin verksamhet. Kulturstipendiet är 15000 kr och plakett.

 

Skånska YEZZ


“Uppmuntringspris”

080226

Föreningen har beslutat att tilldela eleverna Alexandra Lindahl, Gabriella Doren och Britta Käck elever på Sundsgymnasiet ett ”uppmuntringspris” för deras föredömliga arbete med kunskapsspel på nätet om hembygden. Kulturföreningen Calluna som i år går in på sitt trettonde år har ju som bekant motto ”att uppmuntra och stödja dem som ideellt arbetar för att sprida kunskap om Ljungen, Skanör och Falsterbo”. Flickorna arbete att på detta sätt sprida kunskap är i allt väsentligt ett arbete ” i tiden” och i föreningsanda.
Du kan gå in på www.nasetspel.se för att prova.
Uppmuntringpris är 3000 kronor och plakett.

 


Årsmötet

080217

Föreningen har sitt årsmöte torsdagen den 10 april kl 1830 Ljungkyrkan Falsterbovägen 44 Höllviken.
Efter årsmötet ca kl 1915 är alla välkomna att lyssna till ett föredrag om medeltida koggar ur ett dansk-svenskt perspektiv som hålls av Bo Nielsen från Köpenhamn. Han arbetade under några år vid Koggmuseet i Malmö och arbetade med att färdigställa de två koggarna Tvekamp och Enighet, och har även deltagit vid marinarkeologiska undersökningar i våra områden. Vi bjuder på kaffe och kaka
Välkomna!

 


Boken om Kämpinge

071218

Boken om Kämpinge, fiskejordbruk o sommarliv är nu färdig och ute i handeln på Toppen Höllviken,biblioteken Höllviken o Skanör och Coop Höllviken. from torsdag-fredag 20-21 december. Boken kostar 170 kronor.

Boken skildrar det Kämpinge som fanns en gång, fiskarna och lantbrukarna utgjorde den största delen av byns invånare.Andra yrkesgrupper såsom smeder,olika hantverkare fanns också, men fisket o jordbruket levde de flesta i byn av långt fram i tiden. Sommarlivet skil dras med badbilder som ger en bra bild om utvecklingen kring badandet och livet däromkring. Strandhotellet ”hos Jönssons” och Badrestaurangens historia beskrivs i ord och bild och ger ett perspektiv hur tiderna förändrats.

 

Kämpingeboken

En lyckad dag.

Familjen Berglund

Kiosken nedanför Sveavägen.

“hos Jönssons”


Utställning “Upp i det blå”

071130

From den 4 december till den 4 januari har vi en utställning på biblioteket i Skanör med temat ”Upp i det blå” med fotografen Roy Larsson fina flybilder över Skanör och Falsterbo.

Bilderna kostar 300 kronor st och kan beställas genom att man antecknar sig på biblioteket på framlagda listor. Bilderna levereras så snart som möjligt efter utställningens slut. Välkomna!

Flygplad i PDF-format

 


Kanalfilmen och bokförsäljning på Toppen!

071130

Den 7 o 8 december står vi på Toppen gallerian mittför EXPERT och visar kanalfilmen och säljer våra böcker och vi visar även Roy Larssons flygbilder som kan köpas direkt för 300 kr per styck.

 


Studiecirkeln är avslutad

071130

Cirkeln är nu avslutad och deltagarna överlag var positiva till cirkeln och tyckte vi hade haft trevligt och lärorikt under enkla och gemytliga former.

 


Studiecirkel

071001

Vår studiecirkel tillsammans med Ljungens seniorer har börjat. Vi håller till i sjöscoutgården vid kanalen. Onsdagar kl 1000-1200. Kursen är 6 onsdagar prel fram till 24 oktober.

 

 


Augusti-September 2007

070901

Vi har under september haft rätt bråda dagar.
En utställning på Galleri Stallet i Falsterbo 25 aug till den 9 september. Roy Larsson flygbilder över Skanör,Falsterbo och stora delar av övriga Näset visades i över 30 bilder. Vi kompletterade utställningen med äldre bilder över tidigare utställningar med bla badmode genom tiderna, Ljungsäters sjukhus med Kanalbilder. Över 600 besökare,var mycket imponerade av flygbilderna och flera bilder fick köpare. Vi hade öppet onsdagar,lördagar o söndagar kl 1000-1400. På Bäckatorget 1 september hade man föreningarnas dag, där vi sålde våra böcker o hade information om föreningen. På Expo 2007 i Foteviken hade vi också ett bokstånd med information om föreningen. Vi kunde värva flera medlemmar under september, vilket vi är tacksamma för och tycker är trevligt.
Margaretadagen firades i år på Trelleborgen. Föreningen bidrog med en Margaretautställning. Den skildrade drottningens liv som fru och husbonde. som var det uttryck som användes om drottningen. I en liten anledning kallade vi drottningen ” vår förste feminist”.Barn från Tångvallaskolan i Falsterbo uppförde ett litet krönikespel som blev mycket uppskattat.

 

Galleri Stallet

Margaretadagen

Margaretadagen


Årsmötet

070412

Vi hade årsmöte den 12 april på Ljungkyrkan i Höllviken. Till våra stora glädje var vi över 80 personer. Efter sedvanliga årsmötesförhandlingar och efter nyval och omval fick styrelsen följande sammansättning. Ingemar H Johansson valdes till ordförande för två år. Marie Sjögren o Christian Kindblad, Roy Larsson omval, nyval av Eila Mårtensson och Bertil Björk. Bertil Lundahl som varit i styrelsen ett flertal år hade undanbett sig återval. Bertil som varit kassör i föreningen har under åren lagt ner mycket arbete på sitt updrag och på samma gång varit en mycket engagerad och intresserad styrelseledamot. Bertil avtackades med present och blommor. Efter årsmötet visade vi filmen om hur Falsterbokanalen byggdes, Kjell Grip som var arbetade med bygget kommenterade filmen efter visningen. Ett uppskattat inslag. Roy Larsson visade även sitt bildspel ”Upp i det blå” med flygbilder, start i Maglarp och med slutmål vackra bilder över Måkläppen. Roy kommenterade och svarade på frågor. Detta blev också ett mycket uppskattat inslag. Föreningen bjöd på kaffe o kakor.

 

Mötet var som syns välbesökt.

Sigvard Tyge får pris.


Kämpingeboken

070109

Föreningen har börjat arbetet med att försöka sammanställa en bok om Kämpinge, byn med gamla anor, sommarvistelse för flera generationer människor, ett samhälle med ett stort nöjesliv under flera sekler, lantbruksbygd och fiskeby. Ett vittomfattande arbete och vi söker människor som kan berätta låna oss bilder och annat material kring byn.. Kontakta oss gärna, under fliken styrelse finns namn, telefonnummer o mailadress.

 


Badhytter

060718

Färgbilder på badhytter från stranden i Ljunghusen.

 

Badhytter i Ljunghusen.

Badhytter i Ljunghusen.

Badhytter i Ljunghusen.

Badhytter i Ljunghusen.

Badhytter i Ljunghusen.

Badhytter i Ljunghusen.