Kulturstipendium

Kulturstipendium

2003-10

Kulturföreningen beslutade under oktober 2003”att inrätta ett stipendium att kunna sökas av ungdom upp till 25 år ansökningsåret, boende i Vellinge kommun. Stipendiet är avsett som uppmuntran till ungdom som genom hårt arbete gjort stora framsteg inom sitt område. Stipendiet kan utgår till person eller grupp av personer som uppfyller ovanstående krav för att vara berättigade att söka Föreningen avser att betrakta området kultur ur en bred synvinkel såsom tex konst, litteratur,, idrott, musik, dans och menar att alla typer av verksamhet kan ifrågakomma. Stipendiet är på 15000 kronor och utdelas på föreningens årsmöte senast 30 april varje år. Styrelsens beslut beträffande vem som får stipendiet meddelas mottagaren per post tillsammans med dag för årsmötet. Föreningen kan, även om det finns sökande, besluta att ej utdela stipendiet. Föreningen avser inte att dela ut stipendiet varje år, utan endast de år då föreningens utlyser det genom annons i dagspressen.”

Styrelsens beslut kan till inga delar överklagas.
Länk till PDF-fil.

 


Kulturstipendium 2012

121116

I år hade vi tre sökande till vårt Kulturstipendium. Styrelsen beslöt att tilldela Sophie Ljunggren och Emil Kristiansson på 15000 kr som delas mellan stipendiaterna.
Sophie Ljunggren för att hon i sin diktbok “Bakom sluten ridå” har gett prov på en osedvanlig förmåga att klä en ungdoms tankar i ord som berör livets olika skiften.
Emil Kristiansson för hans arbete mot mobbning och rasism i skolorna genom Vellinge kommuns Undomsråd. Stipendiet delas ut på föreningens årsmöte i april 2013. Det är sjätte gången vi delar ut stipendiet. Uppysningar kring stipendiet under fliken stipendium.

 

Sophie Ljunggren
Emil Kristiansson
 


Ändring

2005-10

Styrelsen har i oktober 2005 för kommande utdelningar beslutat med ändring av nedanstående i tillämpliga delar.
Styrelsen beslutar själv på förslag, att utse mottagare av stipendiet, Musik, sång, dans, litteratur, teater skall särskilt prioriteras, Stipendiet kan delas på högst två personer. Styrelsen utlyser således inte i fortsättningen stipendiet för ansökan, men förslag till stipendiater mottages.

 


Föreningen Dissimilis i Vellinge Skånska Yezz

2007

Föreningen Dissimilis i Vellinge Skånska Yezz för sitt arbete med nyskapande verksamhet som har gett ungdomar utifrån sina egna förutsättningar möjlighet att utöva musik och sång. Detta stimulerar ungdomarna till glädje, engagemang och personlig utveckling som gör att de vill sätta nya mål för sin verksamhet. Kulturstipendiet är 15000 kr och plakett.

 

Skånska Yezz.
 


Alice Bange

2006

Hennes prestation visar på väl avvägd helhet bestående av egen sång och musicerande till egna melodier och texter.

 

Alice Bange
 


Emma Björkegren

2005

Emma har genom hårt arbete utvecklat sin stora talang från att vara en lovande sångelev till en artist i vardande…

 

Emma Björkegren
 


Sebastian Victor

2004

En framstående squashspelare och tävlingsmänniksa som trots sina låga ålder uppnått högsta europaklass

 


Sebastian Gustafsson

2004

En kompetent och hårt arbetande musiker som gjort och gör stora framsteg inom alla delar av den musik han valt att ägna sig åt

 

Två Sebastian tillsammans med Mikael Neumann
 

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

nio + 1 =

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.