Calluna fyller 20 år! (140731)

Kulturföreningen Calluna firar i år 20-årsjubileum. Calluna började alltså sin verksamhet 1994 med samma inriktning som föreningen ännu har; att väcka intresse för och sprida kunskap om Ljungens kulturhistoria, främst ur vanligt folks folks perspektiv. Och då talar vi om Ljungen i vid bemärkelse, med orterna St. Hammar, Kämpinge, Höllviken, Ljunghusen och Skanör-Falsterbo. Som ni säkert vet tog vi därför också kulturföreningens namn efter den vanliga ljungens namn på latin, Calluna vulgaris, och satte en ljungkvist i vår logga.

Och nog har vi rätt att skryta lite med vad Calluna uppnått under de två årtiondena? Från föreningens första tid till i år har medlemsantalet bara stigit och kan komma att överstiga 700 under jubileumsåret. Vi ger ut tidningen på Ljungen, vars nummer 56 ni nu håller i handen, och som nya medlemmar och andra intresserade kan köpa samlingsutgåvor av. Föreningen har också genom åren gett ut inte mindre än sexton böcker och småskrifter, varav många blivit mycket efterfrågade. Calluna har också verkat för sitt syfte genom att arrangera foto-utställningar, hålla föredrag och närvara vid olika event på Näset.

Vi har också varje år delat ut en Kulturpenning och senare också ett Kulturstipendium till dem som på olika sätt främjat kultur av alla de slag på Näset. Det har varit stimulerande att inventera förtjänstfulla kandidater och fler än de belönade hade kunnat komma i fråga.

Det är kontakterna med er medlemmar och andra med intresse för Ljungen som gör att Calluna blommar. Kulturföreningen har fått mycken kunskap om gamla tider genom era hågkomster och fotografier. Vi ser det som en viktig uppgift att bevara vår bildskatt för framtiden och göra den tillgänglig. Kulturhistoria är också framtid!

Ingemar H. Johansson