Kallelse till årsmöte (140320)

Kallelse till årsmöte för Kulturföreningen Calluna tisdagen den 15 april 2014 kl 19:00 i Ljungkyrkan Höllviken

 Årsmötesagenda enligt § 14 i förenings stadgar:

  1. Val av ordförande och sekreterare för mötet.
  2. Val av två justeringsmän.
  3. Fråga om mötet blivit stadgeenligt utlyst.
  4. Styrelsens och revisorernas redovisning.
  5. Fråga om styrelsens ansvarsfrihet för det gångna året förvaltning.
  6. Årsavgift för kommande år.
  7. Val av övriga styrelseledamöter. Val av tre ledamöter på två år
  8. Val av två revisorer samt suppleant.
  9. Övriga frågor.

Callunas Kulturpenning

Efter sedvanliga mötesförhandlingar berättar årets kulturstipendiat, Karin Persson från Falsterbo Fågelstation, om sitt arbete med att skapa kunskap och levandegöra vad fågelstationen betyder till de tusentals besökare som kommer varje år.

Därefter blir det kaffe och kaka.

Styrelsen