Årsmötet 2013

Vid vårt årsmöte 18 april delade vi ut våra kulturstipendier för år 2012, till Sophie Ljunggren och Emil Kristiansson. Sophie för att hon i sin diktbok ”bakom sluten ridå” har gett prov på en osedvanlig förmåga att klä en ungdoms tankar i ord som berör livets olika skeden. Emil” för hans arbete mot mobbning och rasism i skolorna genom Vellinge kommun ungdomsråd”. Stipendiet diplom och en check på 7500 kronor vardera togs emot med stor glädje och tacksamhet. Sophie läst några dikter ur sin bok och Emil berättade lite om sitt arbete ungdomsrådet.

Sophie Ljunggren och Emil Kristiansson

Som avslutning på årsmötet hade vi Leif Karlsson som underhållare, sång o gitarr med stor bravur som publiken uppskattade.

Leif Karlsson